Hakkımızda

Bilişim Sektöründeki İş Ortağınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kurulduğumuz ilk günden bugüne “en değerli varlık insandır” ilkesi ile çalışıyoruz. Ne kadar geniş coğrafyalarda hizmet verirsek verelim, iş ve çalışma ortamlarımızı insan sağlığı ve güvenliği için en az risk teşkil edecek şekilde tasarlıyoruz. Firmamız için iş güvenliği ve sağlık birinci öncelikli konudur.

Benimsediğimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm toplumun sağlık düzeyini geliştirmek için çaba sarf ederiz. İlgili politikaları ve süreçleri tüm ekibimizle ve her bir departmanımızın katılımıyla belirler, sistemin performansını aralıksız gözler ve sürekli geliştiririz.

Bu doğrultuda; Çalışanımız olsun ya da olmasın, işletmemizin faaliyetlerinden etkilenebilecek her bireyin risklerini en aza indirmek için en son teknolojileri kullanırız. Gerekli tüm önleyici ve koruyucu tedbirleri alırız. Hizmet verdiğimiz tüm coğrafyaların kanunlarına, yasal gerekliliklerine ve yerel değerlerine uyum gösteririz. İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek iç ve dış riskleri belirler, bunları kabul edilebilir seviyelere çekmek için toplumla birlikte çalışır ve kontrol edilemeyen alanları sürekli denetleriz. Tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi iş sağlığı ve güvenliği yönetimi kapsamında bilgilendirir, bilgi birikimimizi paylaşarak çoğaltırız. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürdürülebilirliği için yeterli işgücü ve kaynak ayırır, mevcut durumdan daha etkili hedefler belirler ve gelişmeleri takip ederek yaralanma ve iş hastalıklarıyla ilgili nihai hedefimiz olan “sıfır vaka” için çalışırız.