Hizmetler

KVKK Danışmanlık

KVKK Verbis Sorumluluğu

Verbis kayıt yükümlülüğü çoğu firma için geçerlidir. Aşağıdaki kriterlere sizin firmanız da uyuyorsa geç olmadan Verbis kaydınızı yaptırın!

1

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

2

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

3

Yıllık çalışan sayısı 50'den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

4

Kamu Kurum ve Kuruluşu veri sorumluları


KVKK'nın Şirketlere Etkileri

KVKK’dan kaynaklanan yükümlülüklerine uymayan şirketler her gün idari para cezası riski ile karşı kaşıya kalmakta ve KVKK’ya uyumun şirket itibarına olan etkileri her geçen gün önem kazanmaktadır

Para Cezası

Satış/Ciro Azalması

Müşteri Güveni Azalması

Negatif Medya Lansmanı

Üyelik/Devamlılık Azalması

Müşteri Şikayetleri Artışı

İhracatta ve İthalatta Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyumsuzluktan Doğacak Olan Hukuki Sorunlar

Yurt Dışı Projelerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyumsuzluktan Doğacak Olan Hukuki Sorunlar


KVKK İdari Ceza Miktarları

2022 yılı için KVKK’nın 18. maddesinde öngörülen idari para cezalarının güncel miktarı aşağıda belirtilmiştir. Tek bir kategoriden cezadan ziyade birkaç kategoride ceza verilebilmektedir.

Ceza Kategori En Az Ceza Miktarı En Yüksek Ceza Miktarı
Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırılık 13.393 TL 267.886 TL
Veri Güvenliğine İlişkin Aykırılı 40.183 TL 2.678.866 TL
Kurul Tarafından Verilen Kararlara Aykırılık 66.972 TL 2.678.866 TL
VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık 53.576 TL 2.678.866 TL

Ayrıca kişisel verilere ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) düzenlenen bir suç oluştuğu takdirde, TCK’nın 135-140. maddeleri arasında yer alan Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına ilişkin Suçlar uyarınca ilgili kişiler için hapis cezası söz konusu olabilmektedir.


İdari Para Cezaları

2017 2018 2019 2020
Şikayet ve İhbarlar 93.000 TL 670.000 TL 1.905.000 TL 11.497.000 TL
Veri İhlal Bildirimleri 95.000 TL 200.000 TL 11.200.828 TL 9.893.000 TL
Toplam 188.000 TL 870.000 TL 13.105.828 TL 21.390.000 TL
Kurul Gündeminde Olan Dosyalar 2017 2018 2019 2020 Toplam
Veri İhlal Dosyası Sayısı 1 28 139 228 396
Sonuçlanan Dosya Sayısı 1 23 117 91 232
İncelenmesi Devam Eden Dosya Sayısı - 5 22 137 164
İlan Edilen Dosya Sayısı - 4 37 30 71

YURT İÇİ/YURT DIŞI DURUMUNA GÖRE VERİ İHLAL BİLDİRİMİ

Kurul Gündeminde Olan Dosyalar 2017 2018 2019 2020 Toplam
Yurt İçi Dosya Sayısı - 15 109 196 320
Yurt Dışı Dosya Sayısı 1 13 30 32 76
TOPLAM 1 28 139 228 396

KVKK İdari Cezaları Artıyor

2020-2021 idari para cezası miktarları sadece Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından açıklanan cezalardır. Açıklanmayan miktarlar ile verilen toplam ceza miktarının %25-%30 daha fazla olduğu düşünülüyor.

5M

2020

11M

2021

2022'de Beklenti

30M

2022

KVKK İdari Para Cezaları Artıyor. 2022’de 30M TL’ye kadar idari para cezası verilmesi bekleniyor.


KVKK Uyum Danışmanlığımızın Firmanıza Getireceği Katma Değerler

Hizmetimizin Amacı

#1 Verilerinizin Korunması

 • Analiz & Süreç Yönetimi
 • Bilgilendirme & Eğitim
 • Gerekli Tedbirlerin Alınması
 • #2 Tek Partnerle Çözüm

 • Uzman Teknik Servis
 • Hukuki Danışmanlık
 • Uçtan Uca Tek Firma ile Çözüm
 • #3 Uyum Danışmanlığı

 • KVKK ve İkincil Mevzuatın Takibi
 • Yasal Güncellemelerin Firmanıza Etkisi
 • Şirket Dökümanlarınızın KVKK ile İlgili Değişiklikler Uyarınca Güncel Tutulması

 • 2021 Yılında KVKK'dan En Çok Etkilenen Sektörler

  KişiselBakım

  Sigortaİnşaat

  OtomotivHukukBankaEczaneSporSalonu

  MedyaFinansDernek

  MobilUygulamaKozmetikEticaretİlaçLojistik

  ÇağrıMerkeziSağlıkOyun

  ParekendeGiyim

  2021 Yılında Kişisel Veri İhlali Bildirimleri

  Büyük ya da Küçük, birçok firma KVKK’nın “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 12. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca işledikleri kişisel verileri kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirmiştir. Kurul, gerekmesi halince bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir. 

  Link: www.kvkk.gov.tr/veri-ihlali-bildirimi/


  KVKK’dan kaynaklanan yükümlülükler her zaman değişebilir. Güncellenen mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları ile birlikte öznümüzdeki senelerde bu yükümlülüklerin daha çok artacağını biliyoruz.

  Peki Siz KVKK’yı takip ediyor ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerinize uyuyor musunuz?

  Elips Elektronik, uzman teknik ekibi ve Bilişim Hukuku’nda uzman hukuk danışmaları ile KVKK konusundaki bütün gereksinimlerinizi karşılar ve periyodik takibini yapar.

  Amacımız, tek firma ile teknik & hukuki gereksinimlerin hepsini karşılayıp, müşterilerimize anahtar teslim çözüm vermektir.


  KVKK Hizmet Sürecimiz

  Kapsamlı bir çözüm üretebilmek adına, müşterilerimizi adım adım sonuca ulaştırıyoruz.


  KVKK Uyum & Danışmanlık Hizmeti

  Amacımız, firmanızın verilerinin hukuksal ve dijital donanım olarak bütün gereksinimlerini karşılamak. Böylece, siz işinizi büyütmeye odaklanırken, biz de gelebilecek cezalardan korunmanızı sağlarız.

  Keşif & Analiz

  Sahip olduğunuz kişisel verilerin ve nerede bulunduğunun belirlenmesi

  Kapsam: Bir kişiyi tanımanıza yardımcı olan veriler

  Envanter: Kişisel verilerin toplandığı ve depolandığı yerin belirlenmesi

  Yönet:

  Kişisel verilerin nasıl kullanıldığının ve erişildiğinin yönetilmesi

  Veri yönetişimi: Kişisel verilerin yönetimi ve kullanımı için politikalar, roller ve sorumlulukların tanımlanması

  Veri sınıflandırma: Doğru kullanımı sağlamak için verileri organize etmek ve etiketlemek

  Koru:

  Güvenlik açıklarını ve veri ihlallerini önlemek, tespit etmek ve bunlara tepki vermek için güvenlik kontrolleri oluşturmak

  Veri saldırılarını önleme:Verinizi korumak

  İhlalleri tespit etme ve ihlallere cevap verme: Sistem saldırılarını izleme ve saptama

  Raporla:

  Gerekli belgeleri saklayın, veri isteklerini ve ihlal bildirimlerini yönetin

  Kayıt tutma: Kuruluşların şu kayıtları tutması gerekecek:

  Raporlama araçları: Raporlama yeteneklerini uygulamak