Hizmetler

Bilişim Sektöründeki İş Ortağınız

7x24 6h.CTR Proactive(Call to Repair)

3 No’lu servise ilave olarak 3 ayda bir performans ve problem teşhisi raporlanır ve size iletilir. Sistem iyileştirmeleri ve proaktif problem teşhisi hizmetlerini kapsar. Olası sorunları önceden teşhis edip erken parça değişim fırsatı sunar.