Hizmetler

Bilişim Sektöründeki İş Ortağınız

Değişiklik ve İş Yönetimi

Muhtemel senaryolar altında projede oluşacak değişikleri belirler, bunların planlanma, uygulama ve denetleme süreçlerini yönetir, proje paydaşlarıyla iletişim planlarını yaparız. Paydaşlarda ilgili personelin, bilgilendirerek beklentileri yönetir, performansları ölçer ve raporlarız