Çözümler

Bilişim Sektöründeki İş Ortağınız

GDPR Uyum Danışmanlığı

Avrupa Birliği’nin veri koruma prensiplerini içeren General Data Protection Regulation (GDPR) ile gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi, korunması, aktarılması ve serbest dolaşımına ilişkin kurallar düzenlenmektedir. Avrupa Birliği sınırları içinde ikamet eden kişilerin verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişilerin GDPR uyumu sağlaması gereklidir.

GDPR sorumluluğunuz yer veya ülke ile sınırlı değildir. Avrupa Birliği müktesebatına bağlı her ülkenin sınırları içerisinde kurulan şirketler veya bu tanımın dışında olup da AB vatandaşlarının verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişiler GDPR düzenlemeleri kapsamındadır. Dolayısıyla kurumunuz dünyanın neresinde olursa olsun muhtelif dil seçenekleri sunuyor, Euro veya Sterlin ile ödeme alıyor ve Avrupa Birliği’nde ikamet eden kişilere hizmet sunuyorsa mutlaka GDPR’a uyum sağlamanız gerekir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) GDPR çerçevesinde yayınlanmıştır fakat KVKK uyumu sağlamanız GDPR uyumu sağlandığınız anlamına gelmez. Türkiye’de kurulan ve faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi, Avrupa Birliği vatandaşlarının verisini işliyor ise GDPR uyum sürecini ayrı olarak sağlaması gereklidir. Buna ek olarak GDPR uyum süreci salt olarak hukuki adımlarla tamamlanmış olmaz. GDPR uyumunun tam olarak sağlanması için hukuki uyum planının yanı sıra teknik ve bilişim altyapı çözümlerinin de hayata geçirilmesi gereklidir.

Elips, GDPR uyum süreciniz kapsamında kişisel verilerin korunması alanında ülke kanunları ile uluslararası mevzuatın belirlediği kriterlerin tamamı için kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler üretir. KVKK ile düzenlenen cezalar dâhil olmak üzere komple çözümlerle tam uyumluluk danışmanlığı veren tek şirkettir. Kusursuz çalışma prensibiyle hareket eden uzmanlarımız, son teknoloji otomasyon ve yazılım altyapımız ile KVKK ve GDPR gibi dünya çapındaki tüm veri koruma kanunları üzerine bizden sınırsız danışmanlık ve uçtan uca çözüm alabilirsiniz.