Çözümler

Bilişim Sektöründeki İş Ortağınız

KVKK Uyum Danışmanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kurumlara kişisel verinin kayda girdiği andan silinmesi ya da yok edilmesi anına kadar her süreçle ilgi ciddi sorumluluklar getirdi. Bu nedenle gerçek kişiyi belirlenebilir kılan her türlü veriyi işlerken KVKK uyum prensiplerini eksiksiz sağlamanız gerekiyor. KVKK’da veri ihlaline sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişilere uygulanabilecek farklı yaptırımlar bulunuyor.

Elips, kişisel veri yönetimi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyumluluğu kapsamında kurumunuza hukuk, süreç yönetimi, organizasyon, veri yönetimi ve güvenliği alanlarını kapsayacak şekilde uçtan uca danışmanlık hizmeti verir. Üstelik bu süreçlerin tümünü son teknoloji yazılım ve donanımla destekler ve KVKK uyumu yanı sıra BT sisteminizde mükemmel genel veri güvenliği ortamı yaratır.

Elips deneyimiyle alacağınız KVKK uyum çalışması kapsamında önce düzenleme yapılacak alanlar boşluk analizi ile tek tek tespit edilir. Teknik altyapı analiziniz yapılarak tüm çalışma IT ekibiniz ile birlikte yürütülür. Hukuki düzenlemeler teknik çözümlerle desteklenerek kurumunuzun sürece tam uyumu sağlanır.

KVKK uyumu kapsamında Elips’ten alacağınız anahtar teslim çözümler her zaman en güncel teknolojiler üzerinde kuruludur. Böylece sürekli değişen KVKK kapsamına bugün olduğu gibi gelecekte de tam olarak uyum sağlarsınız.