Çözümler

Bilişim Sektöründeki İş Ortağınız

Omurga (Backbone) ve Kenar Anahtarlar

Backbone, ağ sistemleriniz üzerinde bulunan birden fazla switch’in yükünü toplayan veya ana yükün başladığı switch, yani “omurga”dır. Omurga diğer switchlerin yükünü toplar veya yükü arasında aralarında paylaştırır.

Kenar switchler iki ağın buluşma noktasında bulunan anahtarlardır. Bilgisayarlarınızın doğrudan ağ bağlantılarının yapıldığı, genellikle bilgisayar veya HUB’ların doğrudan bağlandığı switchlerdir. Bu anahtarlar, son kullanıcı yerel alan ağlarını (LAN) İnternet servis sağlayıcı (ISS) ağlarına bağlar. Kenar switchler yönlendiriciler, yönlendirme anahtarları, tümleşik erişim aygıtları (IAD'ler), çoklayıcılar ve kurumsal veya hizmet sağlayıcı çekirdek ağlarına giriş noktalarını sağlayan çeşitli MAN ve WAN aygıtlarıdır. Doğrudan kendilerine bağlı sistemlerin anahtarlama ihtiyacını karşılayacak kapasitede olmalıdırlar. Anahtarlama gücü ve MAC tablosu boyu için sınırları bulunur. Kenar anahtarlarına erişim düğümleri veya hizmet düğümleri de denir.

BT sisteminizde önemli rolü olan omurga ve kenar ağları üzerine tüm ihtiyaçlarınız için Elips uzmanlarına dilediğiniz an ulaşabilirsiniz.