Elips Elektronik

Bilişim Teknolojilerinde Çözüm Merkeziniz

Barkod Otomasyon Sistemi

Nüfusun özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşması, alışveriş potansiyelinde de ister istemez bir artışa neden olmuştur. Bununla birlikte artan ihtiyaçlar doğrultusunda tüketim malzemerinde de çeşitlilik artmış, sunulan mal çeşitlerini mağazalarda, depolarda ve diğer yerlerde daha sistematik bir şekilde korumak ve sınıflandırmak gereği doğmuştur. Malların stok, satış ve yeniden temini gibi aşamalarda ayrıca tüketicinin aldığı ürünlerin ödemesini en kısa sürede yapıp alışverişini tamamlaması sırasında barkod sistemi satıcıya büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Barkod sistemi, birbirine paralel ve değişik kalınlıklardaki çizgi ve boşluklardan oluşan karakter yapısıyla bir ürün kimlik sistemidir. Ürüne ait bu çizgiler bilgisayarlara bağlı optik okuyucular tarafından okunur. Bilgisayar ise bu karakterlere karşılık gelen ve daha önceden girilmiş bilgileri ekrana getirir. Böylece ürünle ilgili tüm bilgilere çok hızlı bir şekilde ulaşılmış olur.

Günümüzde kullanılan pek çok barkod standardı bulunmasına rağmen birim ambalajlar üzerinde EAN-13, sevkiyat birimleri (genellikle koli) üzerinde ise ITF-14 adı verilen standartlar yaygın olarak kullanılmaktadır.

Barkod verinin hızlı ve doğru girilmesini sağlayan bir yöntem olduğundan barkod işlemlerinin yoğun olduğu, bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılması gereken her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Barkod sisteminde ürüne yönelik bilgi girişleri, aktarma ve değerlendirme işlemleri son derece basittir, özel bir eğitim gerektirmez. Bu sistemde sadece kodlar okunduğundan doğabilecek kullanıcı hataları da ortadan kalkar. En doğru bilgiye ulaşılır. Bilgilerin okunması ve iletilmesi elektronik yöntemlerle gerçekleştiğinden manuel sisteme göre çok daha hızlıdır. Benzer ürünler veya benzer kodlara sahip ürünler arasındaki karışıklık önlenmiş olur.